Kategoriler Hakkımızda Yayınevleri Yazarlar Çok Satanlar Kampanyalar Yeni Çıkanlar Kargom Nerede İletişim
ARA
Son
3
ürün

2016 GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Açıklamalı Tamamı Çözümlü Soru Bankası Yargı Yayınları

Yargı Yayınları
%20
İndirim
75.60 TL 60.50 TL
ISBN / BARKOD
:
9786053072782
Yayınevi / Marka
:
Basim Tarihi
:
2016
Sayfa Sayısı
:
851
Kitap Ebatı
:
16x24
Toplam Satılan
:
326 Adet
Kargo Ücreti
:
50 TL üzeri Ücretsiz Kargo
Kargo Veriliş Süresi
:
Aynı Gün KARGODA
Saat 16:00 ya kadar verilen siparişlerde AYNI GÜN KARGO

 2016 GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Açıklamalı Tamamı Çözümlü Soru Bankası Yargı Yayınları

- Konu Özetli
- Açıklamalı
- Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

SORU DAĞILIMI
 
III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI: Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası; (10 soru) 1- Genel esaslar, 2- Temel hak ve ödevler, 3- Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik, (5 soru)
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, (5 soru)
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, (5 soru)
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, (5 soru)
e) Halkla ilişkiler, (5 soru)
f) Etik davranış ilkeleri, (5 soru)
g) İlan ekinde (Ek-III) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular. (60 soru)
 
EK-III
-1- GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI [Bu bölümde unvanların görevleriyle ilgili konulardaki sorular yer almakta olup Soru sayısı 60’tır.]
I) YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (3 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru) - 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar - 28/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kalem işleri -104/1 sayılı HİGM Genelgesi- Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri - 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi - 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler - 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı - 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç) - 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç) - 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç) - 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç) - 69/4 sayılı UHDİGM Genelgesi- Suçluların iadesi ve hükümlü nakli konularında adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (5 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi -2- - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU (6 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (5 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm - 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
7) 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (7 soru) - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 3. kitap, 2. kısım, 1. bölüm, 3. Bölüm; 6. Kitap, 1. Kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. kısım
8) KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI (10 soru) - 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı -Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
9) 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU(8 soru) - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm; 5. Kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm -3-
10) İNFAZ HUKUKU (3 soru) - 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. Kitabının 1. Kısmı, 2. Kısmının 1. Bölümü, 3. bölümü, 4. Bölüm (madde 20); 2. Kitap, 1. Kısım, 1. Bölüm (madde 105, 106) 2. Bölüm
 
II) İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (3 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru) - 132 sayılı HİGM Genelgesi-Lojman tahsisi -138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler - 144 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi - 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi - 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler - 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu -Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik -4-
5) TEBLİGAT HUKUKU (7 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (15 soru) - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

III) ŞUBE MÜDÜRÜ(MERKEZ)
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (13 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru) - 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar - 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi - 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) -5- - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm - 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (7 soru) - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 
IV) ŞUBE MÜDÜRÜ (ADLİ SİCİL)
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (8 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım -6-
b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru) - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genelgeleri (Genelge No: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 140, 141.) - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(8 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(8 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
7) ADLİ SİCİL MEVZUATI(15 soru) - 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu - Adli Sicil Yönetmeliği –
 
 V) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ (MERKEZ)
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (10 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ(5 soru) - 123 sayılı BİDM Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları - 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri - 145 sayılı BİDB Genelgesi- İnternet sitelerinin oluşturulması
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(8 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(15 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(6 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik -8-
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
 
VI) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ (TAŞRA)
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (10 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ(5 soru) - 123 sayılı BİDM Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları - 145 sayılı BİDB Genelgesi- İnternet sitelerinin oluşturulması - 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(7 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(15 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi -9- - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(8 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
 
VII) ŞEF (MERKEZ)
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (12 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ(3 soru) - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar - 28/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kalem işleri - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun -10- - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri). - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı. - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.
7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ(9 soru) - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
 
VIII) MEMUR
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (8 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ (2 soru) - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları -11-
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(10 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(10 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(10 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu. - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri). - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı. - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.
 
IX) ZABIT KÂTİBİ
1) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (5 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım -12-
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(10 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi. - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik.
4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(5 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5) TEBLİGAT HUKUKU(10 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu. - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.
6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(5 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm. - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı. - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.
7) KALEM MEVZUATI (15 soru) - Bölge Adliye ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik -13-
 
X) ŞOFÖR
1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (8 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
b) BAKANLIK GENELGELERİ(2 soru) - 129/1 sayılı İMİD Genelgesi-Resmi taşıt kullanımı.
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı.
3) TRAFİK MEVZUATI(40 soru) - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu. (15 soru) - Karayolları Trafik Yönetmeliği.(1. kısım, 6. kısım, 7. kısım)(15 soru) - Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik. (10 soru)

İÇİNDEKİLER
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası...................................................................................1
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi .................................................................................28
 
Milli Güvenlik ............................................................................................................. 49
 
Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat ............................................................................... 68
 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı
 
Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların
 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Khk’nin Bazı Maddelerinin Kaldırılması
 
ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK’nin
 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun...................................................................... 80
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.......................................................................100
 
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları....................................................................129
 
Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları........................................................................154
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
 
Yapılması Hakkında Kanun .................................................................................... 166
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları
 
Hakkında Yönetmelik .............................................................................................. 169
 
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Kamu Görevlileri Etik Davranış
 
İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ..................................... 181
 
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun .......................... 193
 
Bakanlık Genelgeleri ............................................................................................... 241
 
Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri İle
 
Yargı Örgütü............................................................................................................284
 
Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)............................................................................ 293
 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ........................................................................305
 
xii ADALET BAKANLIĞI GYS
 
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun............................... 323
 
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu .............................................................. 339
 
Elektronik İmza Kanunu ..........................................................................................347
 
6100 Sayılı Kanun................................................................................................... 354
 
5271 Sayılı Kanun................................................................................................... 355
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği Uyap’ın Kullanılması ............................ 356
 
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması
 
Hakkında Yönetmelik .............................................................................................. 357
 
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik............. 373
 
Sivil Savunma .........................................................................................................398
 
Tebligat Hukuku ......................................................................................................406
 
7201 Sayılı Tebligat Kanunu ................................................................................... 406
 
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ............................................ 436
 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ............................................................................ 458
 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ............................................................................... 469
 
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.............................................................. 500
 
Ceza Muhakemesi Kanunu ..................................................................................... 517
 
Harçlar Kanunu .......................................................................................................852
 
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri
 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik......................................... 596
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği.............................................................. 632
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu .................................................................................659
 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun .......................................... 712
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ............................................... 732
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu..............................................................................802
 
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ............................................................. 844
Bu Ürüne Bakanlar Bunlarada Baktı
Bu Ürün 326 Adet
Satılmıştır...
BAŞA DÖN